Lidt om Holbæk vinterbadere

Kontaktgruppen.

 

Brugernes kontakt til Sidesporet går igennem kontaktgruppen

 

Kontaktgruppen består af:

 

Allan Køhler Andersen ftaka@ft.dk

Lene Berner lenehabe@gmail.com introduktion af brugere

Mette Nielsen mettejackie@gmail.com Sikkerhed

Puk Kejser puk@vintervenedig.dk introduktion af brugere

Ib Bobjerg Nielsen ibn@ibbobjerg.dk brugeradministration (kontingent, adresseændring

m.v.)

,

Foreningsform.

 

Holbæk Vinterbadere er ikke en klub med bestyrelse og love og regler. Holbæk Vinterbadere består af ca. 450 brugere (vinter 2015) samt en "styregruppe" på p.t. 5 medlemmer der skal formidle kontakten til Sidesporet som driver og ejer Holbæk Søbad.

 

Styregruppen formidler, at fælles vedtagne regler efterleves så godt som muligt.

 

Styregruppen prøver at løse problmer der opstår mellem de årlige brugermøder på bedste vis, for derefter på det årlige brugermøde at få diskuteret de opståede problemer igennem.

 

Normalt konstituerer styregruppen sig selv ved evt. frafald i perioden mellem brugermøderne.

 

Brugerforslag kan løbende sendes til "forslag@vintervenedig.dk"

 

Det vil til enhver tid være Sidesporets ledelse der har den overordnede ledelse af søbadet.

 

 

 

 

 

Holbæk Vinterbadere

hører under Sidesporet, www.sidesporet.dk, sammen med bl.a. Hollbæk Vandrerhjem, Kultur biografen Frysehuset, Tyrkisk bad, IsRosen, Holbæk Klatrepark, Holbæk Søbad

 

 

Sidst opdateret 06-09-2014-2014 kl. 16:36